Bild på ett hustak från reportaget "Villorna som förenar".
Villorna som förenar

Hur viktig är personkemin i ett samarbetsprojekt?

Olle Nilman är en av personerna som har arbetat med Sanna genom åren och han berättar om gemensamma tanke- och arbetssätt, liksom en nära och öppen dialog.

– Under mina år i branschen har jag träffat ytterst få samarbetspartners som jobbar med samma tydlighet som Sanna, säger Olle Nilman.

Detaljbild på en husfasad. Projektet är ett samarbete mellan Sanna och LB-Hus.

Olle, då byggansvarig på LB-Hus, hade via andra projekt hört talas om Sanna och tog då en första kontakt.

– Det var en kontrollansvarig som tipsade om Sanna från första början och när det blev en öppning till att samarbeta tog vi ett första möte, säger han. 

Olle fann teamet på Sanna omgående och vice versa menar Christopher Lobsien, vd på Sanna:
– Vi delade samma bild av värdet att skapa bra relationer, både mot varandra och våra kunder, säger Christopher.

"Vi delade samma bild av värdet att skapa bra relationer, både mot varandra och våra kunder."

LB-Hus är en tillverkare av elementhus och har i samarbetena med Sanna stått som totalleverantör i projekten. Det har dock inte hindrat Sanna att få ett stort förtroende, mycket tack vare den goda relationen mellan Olle och Sannas medarbetare.

– Vi har känt oss helt trygga med Sanna, i alla led egentligen. Förutom att de är skickliga på själva hantverket ligger mycket av styrkan i deras sätt att projektleda, planera och följa upp, säger Olle Nilman. 

– Och visst, Sanna är inte billigast i branschen men det väger sannerligen upp jämfört med vad man får tillbaka.

LB-hus
"Sanna tar hand om sina kunder och gör saker som egentligen inte behöver ingå i avtalet."

Under 2023 var LB-Hus och Sanna i gång med sitt tredje projekt i Jönköpingsområdet, ett suterränghus. Tidigare har två villor, i Habo och Huskvarna, färdigställts.

Sanna har stått för montagedelen, liksom samordning med bland annat ansvar för alla underentreprenörer.

– Sanna tar hand om sina kunder och gör saker som egentligen inte behöver ingå i avtalet. Till exempel åker de gärna ut en extra gång för att säkerhetsställa att kunden är nöjd, säger Olle Nilman, som tillägger:

– Mycket handlar om personkemi och att förstå varandras behov. Det är inte alltid att man klickar med varandra, fast man gör ett gott jobb ändå. Men det blir ju väldigt mycket bättre när alla är överens från början till slut. Det är ovanligt i branschen.